Malta kasinot

Top10casinot.com 2017-09-05 2019-02-11

Malta ja nettikasinoiden pelilisenssit. Monelle asiaan perehtymättömälle tulee yllätyksenä, että suuri osa Euroopan online-kasinotoiminnasta on sijoittunut keskellä Välimerta sijaitsevalle Maltan saarelle. Malta on itsenäinen valtio, joka liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004. Maa on unionin ensimmäinen valtio, joka alkoi säännellä internetissä toimivien kasinoiden liiketoimintaa. Nykyään Malta onkin yksi maailman merkittävimmistä ja arvostetuimmista kasinopelaamista valvovista tahoista.

Pelilisenssit - Malta Gaming Authority

Jo vuonna 2000 Malta alkoi kehittää nettikasinopelaamista koskevaa lainsäädäntöä. Nykyisin merkittävin juridinen toimija on vuonna 2001 perustettu Malta Gaming Authority (MGA), jonka vastuulla ovat pelaamista koskevat toimintatavat ja pelilisenssit. Samalle organisaatiolle kasinopelaaja voi myös tehdä valituksen epäkohdasta maan pelilisenssin alla toimivan yrityksen toiminnassa.

Maaliskuussa 2005 valittiin ensimmäinen Malta Remote Gaming Council. Kyseinen neuvosto käsittelee internetpelaajien ja palveluntarjoajien ongelmatapauksia. Tarjolla on myös verkkofoorumi, jossa käsitellään oikeudellisia, teknisiä ja hallinnollisia kysymyksiä operaattoreiden ja palveluntarjoajille kesken. Ensimmäisenä vaihtoehtona kuitenkin yleensä suositellaan kasinon ja pelaajan keskinäistä ratkaisun löytämistä ristiriitatilanteeseen.

Vuonna 2007 Malta onnistui saamaan myös tiukoista säännöksistään tunnetun Ison-Britannian mukaan pelilisenssinsä sallittujen maiden joukkoon. Tämä mahdollisti esimerkiksi Maltan pelilisenssinsaajia mainostamaan Isossa-Britanniassa. Saavutus lisäsi entisestään MGA:n arvostusta ja Maltan pelilisenssien kysyntää.

Erilaiset pelilisenssit Maltalla

Merkittävimmät Maltan nettipelaamista koskevat säännökset ja pelilisenssit muotoiltiin nykyisenlaiseksi vuonna 2004. Pelilisenssit jakaantuvat neljään eri luokaan. Ensimmäinen luokka koostuu pelilisensseistä, jotka on tarkoitettu nettikasinopelejä, arpapelejä tai muita satunaislukugeneraattoria hyväksikäyttäviä pelejä tarjoaville nettikasinoille.

Toiseen luokkaan kuuluvat pelilisenssit internetissä toimiville vedonlyöntiyrityksille, jotka tarjoavat erilaisia vedonlyöntikertoimia. Pelilisenssien kolmanteen luokkaan sen sijaan kuuluvat lisenssit Maltalla mainostaville yrityksille, kuten esimerkiksi pokeriverkostoille tai peliportaaleille. Neljännen ja viimeisen kategorian pelilisenssit ovat yrityksille, jotka eivät itse ole pelioperaattoreita, mutta toimivat tiiviisti yhteistyössä peliyritysten kanssa. Esimerkkeinä näistä ovat esimerkiksi ohjelmistotoimittajat.

Internetkasinon perustaminen Maltalle vaatii ensin, että tuleva lisenssinhaltijan perustaa yhtiön saarelle ja yrityksen merkittävimmän ydinliiketoiminnan on sijaittava Maltalla. Nykyään minkälaista yritysmallia tahansa noudattava kasinoyritys voi hakea pelilisenssiä.

Kaikkien neljän eri pelilisenssin haltijat ovat verovelvollisia. Verojen vuosittainen maksimisumman on 466 000 euroa. Lisenssi myönnetään aina viideksi vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen voi hakea lisenssin jatkamista seuraavaksi viideksi vuodeksi. Laki- tai sääntörikkomuksen vuoksi lisenssi voidaan kuitenkin, milloin tahansa peruuttaa.

Maltan pelilisenssin hakuprosessi

Pelilisenssin hakuprosessia on koko ajan tehostettu ja nykyään hakijat voivat toimittaa kaikki prosessissa tarvittavat dokumentit ja tiedot yhdellä kertaa. Tämän jälkeen arvioidaan, onko yritys soveltuvainen kasinoliiketoimintaan Maltalla. Tässä prosessin vaiheessa selvitetään myös täyttyvätkö toiminnalliset ja lakisääteiset vaatimukset. Nämä prosessinvaiheet on tehtävä 12-16 viikon kuluessa. Tässä vaiheessa myös kaikki heikkolaatuiset hakemukset hylätään. Hakijalla on kuitenkin mahdollisuus hakea pelilisenssiä uudelleen.

Toisessa vaiheessa hakijoita pyydetään todistamaan, että he pystyvät tarjoamaan teknisesti sääntöjen mukaisen palvelun. Hakijalla on 60 päivää aikaa suorittaa toinen vaihe. Kun yritystoiminta on alkanut, tullaan lisenssinsaajan toiminnan lainmukaisuutta seuraamaan tarkastusten muodossa. Tarkastuksia tehdään ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden jälkeen sekä merkittävien muutosten vuoksi tai jos on syytä epäillä sääntörikkomusta. Vaatimustenmukaisten tarkastusten laiminlyönti voi johtaa pelilisenssin keskeyttämiseen tai irtisanomiseen. Pelilisenssiensaaneiden toimintaa todella valvotaan, sillä esimerkiksi vuonna 2015 MGA kumosi viiden toimijan pelilisenssit, sillä yrityksillä oli havaittu yhteyksiä laittomiin toimijoihin.

Maltan kasinoiden verotus

Maltalaisen pelilisenssin hyötynä on myös merkittävästi alhaisempi verotus, kuin monessa muussa maassa. Kasinoyrityksille ja muille pelialan toimijoille on asetettu verokatto ja riippuen lisenssitasosta kuukausittainen verotus vaihtelee.

  • Ensimmäisellä lisenssitasolla kasinoyritysten kuukausittainen verotus on 4660 euroa ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta ja myöhemmin 7000 euroa.
  • Toisella lisenssitasolla maksettavaksi tulee 0.5% hyväksyttyjen vedonlyöntien bruttomäärästä.
  • Kolmannella tasolla veroja maksetaan 5% reaalituloista.
  • Neljännen tason pelilisenssin haltijat eivät maksa ollenkaan veroja ensimmäiseltä kuudelta, minkä jälkeen seuraavat kuusi kautta verot ovat 2330 euroa kuukaudessa ja tästä eteenpäin 4660 euroa kuukaudessa.

Pelilisenssiverojen lisäksi maksettavaksi tulevat yritysverot.

Maltan pelilisenssin hyödyt

Syy siihen, miksi Malta on noussut internetissä toimivien kasino- ja vedonlyöntiyritysten toiminnan keskiöön, on seurausta monesta tekijästä. Ensinnäkin Malta on ollut ensimmäisiä maita, jotka ylipäänsä ovat säädelleen internetissä tapahtuvaa kasinopelaamista. Sääntely on tarjonnut vakaan ja turvallisen kasvualusta yrityksille, jotka ovat voineet luottaa toimintansa ja pelilisenssinsä laillisuuteen.

Tämän lisäksi pelilisenssin myöntämisprosessi on kehitetty nopeaksi ja tehokkaaksi, mikä helpottaa yrityksen perustamisvaihetta. Kaiken kaikkiaan vakaa sääntely- ja toimintaympäristö sekä sääntelyviranomaisten ja pankkien hyvä yhteistyö tekevät Maltasta ihanteellisen ympäristön kasinoille.

Etuna on myös pelilisenssi ja yritysverojen verrattain matala taso. Myös toimintakustannukset ovat Maltalla edullisemmat muihin pelilisenssejä myöntäviin ja vertailukelpoisiin maihin nähden. Esimerkiksi toimistotilojen vuokrat ja palkat ovat Maltalla keskimääräisesti alhaisemmat. Samaan aikaan tarjolla on kuitenkin ammattitaitoista työvoimaa ja maan eksoottinen ympäristö houkuttelee myös monia ulkomaalaisia Maltalle töihin. Kasinoalan kasvun myötä myös muiden alaan läheisesti liittyvien asiantuntijapalveluiden, esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan alalla, on kasvanut, mikä taas entisestään parantaa myös pelialalla tarvittavan työvoiman saatavuutta.

Maltan merkittävänä etuna on myös sen sijainti Euroopan unionissa. Tämä nimittäin mahdollistaa palveluiden, tavaroiden ja eteenkin työvoiman vapaamman ja helpomman liikkumisen. Maltan kasino- ja vedonlyöntialojen pelilisenssit antavat valtavan etulyöntiaseman EU:n ulkopuolisiin lainkäyttöalueisiin verrattuna. Eteenkin jos palveluntarjoaja aikoo tarjota palvelujaan EU:n alueella toimiville asiakkaille ja aikoo palkata EU:n kansalaisia. Lisäksi pelaajan etuna on, että EU- ja ETA -alueella toimivilla nettikasinoilla saadut voitot ovat verovapaita monessa maassa.

Malta nettikasinot

Malta on siis selkeästi profiloitunut Euroopan ensimmäisenä internetissä tapahtuvaa kasinopelaamista ja vedonlyöntiä sääntelevänä valtioina. Monesta muusta Euroopan maasta sääntely nimittäin puuttuu kokonaan tai kasino- ja vedonlyöntitoiminta on monopolisoitu. Muiden maiden puutteellinen tai olematon sääntely onkin ollut omiaan korostamaan Maltan sääntelyn tärkeyttä ja näin myös mahdollistanut kasinotoiminnan ja pelilisenssien kysynnän kasvun Maltalla.